Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Een goede sfeer vinden we erg belangrijk, daarom besteden we veel aandacht aan omgaan met elkaar en onze omgeving.

De Geert Groote wil een veilige school zijn. We willen veiligheid en geborgenheid creëren voor iedereen die betrokken is bij onze gemeenschap. Een basis van waaruit iedereen zich, uitgaande van vertrouwen in zichzelf, verder wil ontwikkelen en wil investeren in de ander. Respect staat naast waarden en normen hoog in het vaandel. Respect voor de leerling, respect voor de leerkracht en respect voor de ouders.

Hierbij maken wij gebruik van de kanjermethode en wij zijn dan ook een Kanjerschool.
De doelen van de kanjertraining:
De kinderen voelen zich veilig;
De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen;
De kinderen durven zichzelf te zijn;
De kinderen voelen zich op elkaar betrokken;
De kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op;
De leraar wordt gerespecteerd. Samen met onze ouders/verzorgers willen we deze doelen realiseren. Op de
ze manier willen we de omschrijving in onze gedragscode en het protocol omgaan met gedrag realiseren. We hopen en verwachten dat ons pestprotocol alleen in noodgevallen gebruikt hoeft te worden.
Zo willen we op de Geert Groote omgaan met elkaar.

Ons motto:
“Blijf jezelf, volg je passie, vind je talent”