Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Gezonde school

De Geert Groote school is al weer 6 jaar een gezonde school op het gebied van voeding. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich bewust worden wat een gezonde levensstijl inhoud. We merken dat dit steeds meer zichtbaar wordt in onze school. We hebben 3 vaste fruitdagen namelijk dinsdag woensdag en donderdag. Ook wordt er binnen het lesaanbod aandacht besteed aan het thema voeding.

We doen mee met:

 • Het nationaal schoolontbijt. Er wordt aandacht besteed aan het nut van ontbijten door middel van lesmaterialen van het schoolontbijt en de kinderen eten hier natuurlijk ook zelf van.
 • Smaaklessen: lesprogramma door te proeven, voelen, ruiken en kijken verkennen kinderen hun eten. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw doen hier lessen uit.
 • EU-schoolfruit : 3x per week 20 weken lang ontvangen alle leerlingen op school een stuk fruit of groente. Hier worden ook de bijbehorende lessen gegeven.
 • Het Koningsontbijt : Het gevarieerde Koningsontbijt is in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en sluit aan op het thema van dat jaar: ‘water drinken’. Zo zaten er een smaakwaterpakketje en thee in het ontbijtpakket. We volgen ook de lessen uit het koningsspelenpakket.

Op de Geert Groote school hebben we een voedingsbeleid.

 

Voedingsbeleid Geert Groote school

 

Inleiding:

 

In dit voedingsbeleid geven we adviezen over traktaties en tussendoortjes.  Dit stuk wordt tevens opgenomen in de school/jaargids/website. De adviezen scheppen duidelijkheid voor leerkrachten, ouders en leerlingen over wat wij op de Geert Groote school verstaan onder gezonde voeding aangaande traktaties, lunch en tussendoortjes op school.

In het schooljaar 2015-2016 zijn we op de Geert Groote, in samenwerking met de GGD, gestart met  “de Gezonde School.” Door het behalen van certificaten mogen we ons  een gezonde school noemen. Eén van de certificaten is het onderdeel voeding, waarvan het traktatiebeleid, tussendoortjesbeleid en lunchbeleid deel uitmaken. 
 

Waarom een voedingsbeleid?

 

Net als iedere ouder willen ook wij, als school, dat het kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl.

Eén op de zeven kinderen in Nederland,  een half miljoen jongens en meisjes, heeft overgewicht. Nu al is drie procent van de kinderen zelfs zó zwaar dat ze daardoor problemen hebben met hun gezondheid. Alle reden om ons gezamenlijk in te zetten om de stijging van overgewicht bij kinderen tegen te gaan.

Door de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuze in de supermarkt, is soms niet meer te overzien, waar je als ouder en/of verzorger op het gebied van voeding goed aan doet.

Vanuit school hebben we nu een voedingsbeleid vastgesteld. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren). In het kader van de “Gezonde School” hebben we daarom richtlijnen opgesteld voor traktaties, tussendoortjes en lunch.

Traktatiebeleid:

Trakteren is voor een kind een feest op zich. Een traktatie is een extraatje en dit hoeft niet te groot te zijn. Zo kan het aantal calorieën worden beperkt.

Het hoeft ook niet altijd iets eetbaars te zijn, een klein cadeautje kan ook (mooie pen/potlood, bellenblaas etc…).

Op de website www.gezondtrakteren.nl staan leuke en gezonde traktatie tips!

Geschikt voor traktaties:

 • Groente en fruit in een leuk jasje
 • Klein porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een klein bekertje popcorn, soepstengels, plakje peperkoek of een minirolletje of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes.
 • Een cadeautje,  zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of een bellenblaas.

Afspraken traktatiebeleid

 • Maak traktaties niet te groot. Vooral in de onderbouw is een traktatie al gauw een hele maaltijd. Wij kiezen als school voor één traktatie.
 • In de onder- en middenbouw wordt de traktatie ’s morgens uitgedeeld  tijdens de pauze en opgegeten wanneer de leerkracht hiervoor toestemming geeft.  Er kan ook gekozen worden om de traktatie mee naar huis te laten nemen. In de bovenbouw wordt de traktatie ’s middags in de Geert Groote groepen uitgedeeld, omdat daar ook de verjaardagen worden gevierd.
 • Traktaties voor leerkrachten vallen ook onder dit beleid. Kinderen t/m groep 8 gaan namelijk langs de leerkrachten van hun eigen bouw met een verjaardagskaart.
 • Bij meer dan één traktatie wordt een keuze gemaakt. De rest wordt aan de ouders van de jarige mee teruggegeven.

Tussendoortjes beleid:

De ochtendpauze is het moment op school om even iets te eten of te drinken. Een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet teveel calorieën bevat.

Als school hebben we  drie dagen gekozen waar alleen maar fruit of groente meegenomen mag worden.  Dit zijn de dinsdag, woensdag en donderdag.

Bij een gezond tussendoortje denken wij aan:

 • Fruit, alle soorten (v.b. kiwi, appel, banaan, mandarijn, peer)
 • Rauwkost (v.b. tomaat, komkommer, paprika, radijs)
 • Brood, bruin/volkoren
 • Krentenbrood
 • Mueslibolletje
 • Rijstwafel (naturel)
 • Cracker
 • Plak Ontbijtkoek (geen Snelle Jelle)
 • ´´schoolkoekjes´´ 1 stuk (Evergreen/Liga/Sultana)
 • Melk
 • Karnemelk
 • Water
 • Ongezoet appelsap/sinaasappelsap

Lunchbeleid :

Tussen de middag blijven alle kinderen over. Onder begeleiding van de groepsleerkracht/overblijfkracht zijn de kinderen in de gelegenheid om hun lunch te nuttigen.

Bij een gezonde lunch moet u denken aan:

 • Fruit, alle soorten (v.b. kiwi, appel, banaan, mandarijn, peer)
 • Rauwkost (v.b. tomaat, komkommer, paprika, radijs)
 • Brood, bruin/volkoren besmeert met halvarine
 • Krentenbrood
 • Mueslibolletje
 • Rijstwafel (naturel)
 • Cracker
 • Melk
 • Karnemelk
 • Water
 • Ongezoet appelsap/sinaasappelsap/yoghurt zonder toegevoegde suiker
 • Beleg dat geschikt is; zoet beleg, honing, appelstroop of (halva) jam
 • Hartig mager beleg,  zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, vegetarische smeerworst, kipfilet, of een plakje beenham.

Tot slot :

We willen u er nog op wijzen dat water gezond is voor uw kinderen om te drinken.

Woensdag hebben we een kraanwaterdag. Dan drinken alle kinderen alleen water !

Op school zijn er genoeg mogelijkheden om tussendoor en op andere dagen ook water te drinken. De leerkrachten houden hier rekening mee.

Ook zijn er op het schoolplein twee watertappunten waar de kinderen water kunnen drinken.

 

Sport en bewegen

We zijn eind vorig schooljaar 2018 -2019 gestart in samenwerking met de GGD om een sport/beweegbeleid op te stellen voor onze school. Het team en de M.R. hebben hierover al hun goedkeuring gegeven en staan hier volledig achter. Inmiddels hebben we dit onderdeel in het schooljaar 2020 behaald en zijn we hier weer 3 jaar voor gecertificeerd.

 

Speciale aandacht voor sport en bewegen


De Geert Groote school heeft speciale aandacht voor het thema sport en bewegen. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in;  gymlessen door een bevoegde gymdocent volgens de gymmethode Basislessen bewegingsonderwijs en bewegingslessen in het speellokaal. Verder naschoolse sportactiviteiten, deelname aan sportevenementen, dagelijks buiten spelen 5 x een half uur per week waarbij er ook een gevarieerd aanbod van speelmateriaal en spelletjes is.

Bewegingsonderwijs bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen, ze leren samenwerken, rekening houden met elkaar en problemen oplossen. Sport- en spel maakt kinderen bewust van regels en het houden hieraan. Het leert de kinderen omgaan met winst en verlies en onverwachte situaties.

Tijdens onze gymlessen streven wij ernaar om iedere leerling optimaal en op zijn eigen niveau te leren bewegen. Succeservaringen en plezier staan daarbij voorop. We kijken naar wat de leerling al kan en bouwen daarop verder. Dit volgen we door bij te houden hoe de leerlingen zich ontwikkelen op de verschillende onderdelen tijdens de gymlessen. Kinderen die achterstanden hebben worden verwezen naar fysiotherapie of een diëtiste.

 

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

We organiseren zelf :

Sportdagen : Voor de groepen 1 en 2 met spelletjes op het schoolplein. Voor de groepen 3 t/m 5 spelletjes en teamsporten op het “koeienveld”. Voor de groepen 6 t/m 8 atletiek onderdelen op de atletiekbaan en teamsporten.

Koningsspelen : Sponsorloop voor het goede doel. Alle kinderen lopen rondjes op het koeienveld. De groepen 1 t/m 4 rennen 5 minuten, de groepen 5 t/m 8 rennen 10 minuten.

Naschoolse sportactiviteiten : We doen elk jaar mee met een aantal sporten die worden georganiseerd door “Dordt Sport” zoals schoolvoetbal, korfbal, handbal, basketbal, avond vierdaagse. Als er genoeg animo is worden de kinderen hiervoor aangemeld.

Pauze activiteiten : Ons schoolplein is ingericht als schoolplein 14 van de Johan Cruyff foundation. De kinderen maken hier gebruik van. Ook zijn er andere speelmaterialen zoals springtouwen, ballen. Ook hangen er twee basketbal borden op het schoolplein. Verder is er een groot klimrek op het schoolplein en een tafeltennistafel. Bij de kleuters is er ook een klim/glijbaanrek en er hangen vier schommels op het schoolplein.

Smartbreaks : Slimme beweeg tussendoortjes voor in de klas.

 

In het schooljaar 2021 – 2022 gaan we voor het derde onderdeel Welbevinden.