Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

In onze kalender die u reeds heeft gekregen eind vorig schooljaar, vindt u uitgebreide praktische informatie. 

U kunt deze ook hier downloaden: download kalender  download bijlage kalender

Hieronder een kleine greep eruit.

De schooltijden 

groepen 1 t/m 4:

 

 

                

groepen 5 t/m 8:

 

 

ma  

8.30 uur  

-

  14.30 uur

 

ma   

8.30 uur    

-

   14.30 uur

di

8.30 uur

-

  14.30 uur

 

di

8.30 uur

-

   14.30 uur

wo 

8.30 uur

-

  12.30 uur

 

wo

8.30 uur

-

   12.30 uur

do  

8.30 uur

-

  14.30 uur

 

do

8.30 uur

-

   14.30 uur

vrij 

8.30 uur

-

  12.15 uur

 

vrij

8.30 uur

-

   14.30 uur

De verkeerssituatie rond de school:
Erg veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Het dubbel parkeren van auto’s leidt vaak tot levensgevaarlijke situaties. Daarom het volgende dringende verzoek: wilt u steeds een goede parkeerplaats voor uw auto zoeken? Ook als dit betekent dat uw kind 100 meter meer door de regen moet lopen! Liever een wat natter pak dan een kind dat uit een auto stappend wordt aangereden.

In ditzelfde kader vragen wij u ook niet te fietsen op de speelplaats. De kinderen mogen dat ook niet en het is toch zaak dat wij als volwassenen het goede voorbeeld geven.

Op de fiets naar school: 
Een aantal kinderen gaat dagelijks op de fiets naar school, de fietsen worden buiten gestald. De plaats waar de kinderen van de verschillende bouwen hun fiets moeten plaatsen, wordt in de groepen aangegeven.  Zorgt u voor een goed fietsslot? De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van of vernielingen aan de fietsen. Stuurt u uw kind a.u.b. alleen op de fiets naar school wanneer het echt nodig is?


Schoolbenodigdheden:
Wat heeft uw kind op school zoal nodig? Eigenlijk heel weinig. De school zorgt voor een potlood, gum, liniaal en kleurpotloden. Via de school kunt u voor uw kind een vulpen aanschaffen met korting. Kinderen uit groep 4 betalen € 5, - voor een pen. Uiteraard geldt deze korting voor ieder kind maar één keer. Mocht het mis gaan en wilt u opnieuw een vulpen kopen dan betaalt u € 10, -

Het is fijn als u uw kind (vanaf groep 4) een eenvoudig etui (voorzien van naam) geeft om deze spulletjes in op te bergen.

U ziet, uitgebreide pennensets, viltstiften en dat soort zaken zijn echt niet nodig. We vragen u zelfs uw kind deze zaken niet te laten meenemen naar school. Als kinderen veel spullen bij zich hebben is voor andere kinderen de verleiding soms te groot en worden deze zaken “ongevraagd” meegenomen. Het lukt de leraar niet altijd dit in de gaten te hebben.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen van school een agenda. Ze krijgen huiswerk en we proberen hen alvast te leren omgaan met het invullen van een agenda.


Huiswerk:
De kinderen van de bovenbouw krijgen huiswerk. Groep 6 krijgt de ene week rekenen en de andere week taal. De groepen 7 en 8 krijgen elke week taal en rekenen. In hun groep horen de kinderen op welke dag zij het huiswerk meekrijgen en wanneer het ingeleverd moet worden. Tussendoor krijgen de kinderen ook “leer-werk` mee. Meestal aardrijkskunde, geschiedenis of  natuurkunde/biologie. Het huiswerk is vooral bedoeld om de kinderen te laten wennen aan werk na schooltijd. Om ze te leren ‘plannen’, in het voortgezet onderwijs is dit hard nodig.

Soms krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 ook “extra-werk” mee naar huis. Dit is dan vaak een extra oefening voor ‘stof’ waarmee ze problemen hebben. Meegeven van dit “extra-werk” gebeurt in overleg met u, ouders / verzorgers.


Mobiele telefoons:
Ook over het gebruik van mobiele telefoons op school hebben we afspraken gemaakt.
Zodra de kinderen op de speelplaats zijn, worden de telefoons uitgezet. Ze worden ingeleverd bij de leerkracht. Na schooltijd krijgen de kinderen ze terug en bij het verlaten van het plein mogen ze weer aan. Op deze manier proberen we overlast tijdens de lessen, maar ook het maken van foto’s te voorkomen.
Is een kind toch onder schooltijd met zijn telefoon bezig, dan wordt de telefoon ingeleverd bij de leerkracht. We verzoeken dan de ouders de telefoon na schooltijd even te komen ophalen.