Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Samen met Pinkeltje (de aan de Geert Groote gekoppelde peuterspeelzaal) richt de Geert Groote zich op een doorgaande ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12/13 jaar. Onze peuterspeelzaal Pinkeltje vindt u bij onze groepen 1 en 2. Het lokaal is aangepast en heeft nieuw meubilair. De peuters en kleuters hebben een eigen veilige speelruimte op onze speelplaats.

De school heeft zeer regelmatig overleg met Prokino, de stichting van onze peuterspeelzaal Pinkeltje en met gro-up, die de buitenschoolse opvang voor onze school verzorgt.

Pinkeltje
gro-up