Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
 Medezeggenschapsraad

 

Aan de Geert Groote is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur woont namens het College van Bestuur de vergadering bij als adviseur.

 

Zowel de ‘oudergeleding’ als de ‘personeelsgeleding’ heeft instemmings- of adviesrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Het managementteam moet over plannen voor de school in veel gevallen advies of instemming vragen aan de MR.

 

De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. Zowel ouders als leerkrachten kunnen onderwerpen ter bespreking indienen. Dit kunt u doen door een bericht achter te laten in het postvakje van de MR (deze vindt u in het hoofdgebouw naast de directiekamer), door een mail te sturen naar mr@geertgroote.nl of gewoon door een van de MR-leden aan te spreken.  Ook als u meer informatie wilt over de MR of vragen of opmerkingen heeft, kunt u de MR op deze manier bereiken.

De MR publiceert 3 keer per jaar een nieuwsbrief waarin u een samenvatting van de vergaderingen en andere interessante artikelen terugvindt.

Naast de medezeggenschapsraad is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze school is zowel in de ouder- als in de personeelsgeleding vertegenwoordigd.

 

De huidige MR-leden zijn:

Oudergeleding: Sarena van der Heiden, Rebekka Mouthaan en Geert Pals.

Leerkrachtengeleding: Sandra Bakx,  Angelique Kreukniet en Ronald Reijners.