Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 12 19/20

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

·         Pesten

·         Koningspelen

·         Rookvrij terrein

·         (vrijwillige) ouderbijdrage

·         Belangrijke data

 

Pesten

 

Het team van de Geert Groote houdt het pestgedrag goed in de gaten, we zijn blij dat er weinig wordt gepest. Daar zijn we trots op.

Af en toe krijgen wij via de wandelgangen te horen dat er soms gepest wordt. Geef dat alstublieft gelijk door!!

Als we het niet weten, kunnen we er niets aan doen. U kunt beter tien keer te veel komen dan één keer te weinig.

De Geert Groote tolereert geen pestgedrag.

 

Koningsspelen

 

Elk jaar vieren wij Koningsdag met de Koningsspelen. We ontbijten dan met elkaar op school en houden een sponsorloop voor een goed doel.

De datum waarop wij de Koningsspelen houden is op vrijdag 24 april!

We houden u op de hoogte!

 

Rookvrij terrein

 

Ons schoolterrein willen we rookvrij houden. Per 1 augustus 2020 is het ook wettelijk verplicht dat we dat als school gaan handhaven. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Wilt u ons plein rookvrij houden? Ook binnen het zicht van de school zou het fijn zijn als er niet gerookt zou worden.

Achter de gymzaal is misschien een optie.

Binnenkort zullen bij de hoofdingangen en bij elke ingang van het hek borden geplaatst worden om iedereen eraan te helpen herinneren.

 

Alvast dank voor uw medewerking.
 

(vrijwillige) ouderbijdrage

 

De oudervereniging is al erg tevreden met het aantal betalingen. Er zijn nog ouders/gezinnen die (nog) niet betaald hebben. In het bedrag zit ook de schoolreis. Als er niet betaald wordt dan mag uw kind niet mee. We verwachten uw kind wel op school, omdat het leerplichtig is.

 

Als u nog niet betaald heeft, stort het dan voor 31 maart!

 

Heeft u moeite te betalen, kom dan even langs bij ondergetekende. Ik kan u helpen en samen naar een oplossing kijken.

 

Wilt u dit bedrag a.u.b. overmaken op rekening NL32 INGB 0005 5465 83,

t.n.v. Oudervereniging Geert Groote. 

Graag onder vermelding van       de naam en groep van uw kind(eren)

Indien uw kind na 1 januari voor het eerst naar school gaat is de ouderbijdrage:  € 40,00

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur