Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 2 19/20

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

  • Borre komt logeren!
  • Verloop sportdag 1-2
  • Gezonde School / fruit.
  • Kamp / kleuters vrij
  • Jaarplan
  • Oudertevredenheidsenquête

 Borre komt logeren!


Vanaf 10 oktober komt Borre elk weekend een paar nachtjes bij de kleuters logeren. Op vrijdag mag hij met iemand mee naar huis en op maandag gaat Borre weer mee terug naar school. In het logeerkoffertje zit Borre, een dagboekje en drie voorleesboekjes. Wij zouden het heel leuk vinden als u iets in het dagboekje schijft over de dingen die Borre en uw kind meegemaakt hebben tijdens het logeerweekend. Een tekeningetje of een leuke foto erbij plakken mag natuurlijk ook!

Veel plezier!

Verloop sportdag 1-2

De sportdag van de kleuters was dit jaar weer zeer geslaagd, dankzij alle ouders die meegeholpen hebben.

Door weersomstandigheden waren dit jaar de spelletjes binnen, maar de kinderen hadden het ook nu prima naar hun zin.

 

Gezonde School / fruit

We zijn weer ingeloot voor het schoolfruitprogramma. Dit start in week 46, 12 t/m 16 nov. 20 weken lang.

Zodra we weten wat de leverdag is en daardoor kunnen bepalen welke dagen het gaan worden dan zullen wij u op de hoogte brengen.

Nieuwsgierig? Kijk vast op www.euschoolfruit.nl
 

Kamp – kleuters vrij
 

Volgende week is het dan zover. We gaan op kamp.

 

De kampleiding bestaat dit jaar uit Juffrouw Sandra, Juffrouw Susanne, Meester Maarten, Meester Ronald,  Meester Wim en ondergetekende.

 

De ouders van groep 8 hebben al een brief gekregen. Denkt u nog aan eventuele medicijnen?

 

Moet u nog betalen?

U kunt dit, het liefst contant, betalen aan de leerkracht van uw kind. Wilt u het overmaken, dan kunt u het op het rekeningnummer  NL32 INGB 0005 5465 83 t.n.v. OUDERVERENIGING GEERT GROOTE storten. Graag met naam van uw zoon/dochter en kamp vermelden.

Woensdag 2 oktober vertrekken we naar Esbeek en zullen vrijdag 4 oktober terugkomen.

 

Op de kampdagen zijn de groepen 1 en 2 vrij.

 

Jaarplan 

Het Jaarplan, een plan met alle zaken die de school van plan is dit cursusjaar, is besproken in de MR(medezeggenschapsraad) en in het team. Ik zal u in de volgende nieuwsbrief alle plannen en het waarom opnemen.

 

Oudertevredenheidsenquête

Het team en de MR hebben zich ook bezig gehouden met de oudertevredenheidsenquête.

Deze wordt in de komende maand afgenomen.

Er worden u allerlei vragen gesteld over de school. Wij hopen dat u de enquête invult.

U krijgt hier nog een aparte brief over.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur