Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 21 18/19

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

·         Dank

·         Nieuwe Taalmethode

·         Cursusjaar 2019-2020

·         Belangrijke data

 

 

Dank

 

Zoals u weet is mijn vader vorige week overleden. Ik wil u bedanken voor alle warme woorden en kaarten.

 

Nieuwe Taalmethode

 

De Kwaliteitsgroep taal is dit jaar bezig geweest met het zoeken naar een goede nieuwe taalmethode. Het team heeft gekozen voor de nieuwe Taal Actief methode. We denken dat deze methode het beste is voor onze leerlingen. In het cursusjaar 2019-2020 gaan we in de groepen 4 t/m 8 werken met Taal Actief 4.

 

 

Cursusjaar 2019 - 2020

 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het komende cursusjaar. In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben we de formatie voor het komende jaar ook besproken. De MR heeft ingestemd met de formatie.

 

De onderbouw (kleuters)

 

Volgend jaar starten we met de kleutergroepen Pom Pom, Kikker en vriendjes en Moffel en Pier.

De groep Woezel en Pip starten we, afhankelijk van het leerling aantal, waarschijnlijk in januari 2020.

 

De middenbouw (groepen 3 t/m 5)

 

In de middenbouw gaat het een en ander veranderen.

We zijn ontzettend blij dat we de financiële middelen hebben gevonden om 6 instructie groepen te maken! Dus twee instructiegroepen 3, 4 en 5.

Dit worden groepen van rond de 18 á 19 leerlingen.

 

De school heeft niet de financiële middelen om dit de hele dag te doen.

 

Wat gaat er dan veranderen? De groepen 3 gaan meedoen met de Geert Groote Groepen.

In de middag gaan de 6 instructiegroepen naar 4 Geert Groote Groepen.

Voor de groepen 3 en 4 zijn dit drie middagen van 1 ½ uur (ze zijn vrijdagmiddag vrij). Een middag is gevuld met bewegingsonderwijs, de andere twee middagen met zelfstandig werken en de crea vakken.

 

De bovenbouw (groepen 6 t/m 8)

 

In de bovenbouw verandert er qua instructiegroepen en Geert Groote Groepen niets.

Het blijven drie instructiegroepen en drie Geert Groote Groepen.

Zoals u weet werken zij in de ochtend met het half uren systeem.

 

 

Het Team

 

Ook in de samenstelling van het team gaat het een en ander veranderen.

Juffrouw Anita uit de middenbouw gaat na jarenlang in het onderwijs gewerkt te hebben een andere richting op.

Zij heeft een nieuwe uitdagende baan, buiten het onderwijs, gevonden.

Wij wensen haar heel veel succes en bedanken haar voor haar enorme inzet voor de Geert Groote.

Juffrouw Judith Roeland en Juffrouw Miranda Barg gaan ons ook verlaten. Wij bedanken hen voor hun inzet.

Juffrouw Hetty Lagendijk stopt ook met werken, ook haar willen we bedanken voor de jarenlange inzet.

 

We zijn druk bezig met het zoeken van nieuwe collega’s. Met een aantal zijn we in gesprek maar we hebben het nog niet helemaal rond.

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt hopen we goede, kwalitatieve leerkrachten te vinden!

We houden u op de hoogte.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het volgende cursusjaar, kom dan bij mij langs! U bent van harte welkom.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 

 

Belangrijke data:

 

28 juni                         studiedag alle groepen vrij

8 juli                            3e rapport

10 en 11 juli                musical uitvoeringen

12 juli                          afscheid groep 8

16 juli                          klassen wissel (11 tot 12 uur)

18 juli                          jaarafsluiting (eindfeest)

19 juli                          12.15 uur start zomervakantie

2 september               1e schooldag