Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 16 18/19

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

·         Schoolbreedproject “ een leefbare wereld “

·         Koningsspelen

·         Stand van zaken ouderbijdrage

·         Schoolreis

·         Studiedag 13 maart

·         Data van sporttoernooien

·         Palmpaasstokken

·         Pasen

·         Belangrijke data

 

 

 

Schoolbreedproject  “ een leefbare wereld ”.

 

Op donderdag 14 maart hebben wij ons project helemaal afgesloten met het uitreiken

van een cheque aan Joël  Boele, medewerkster van de Black Jaguar Foundation.

Onze school heeft met deze actie uiteindelijk een bedrag opgehaald van € 350,00

Hiervoor onze dank.

 

Koningsspelen

 

Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen.

We openen de dag met het Koningsontbijt en daarna de Sponsorloop.

De opbrengst gaat dit jaar voor een deel (minimaal de helft) naar Dierentehuis Louterbloemen en wat er overblijft naar de school zelf.

We kunnen hulp goed gebruiken bij de sponsorloop en daarom vragen we alvast of er ouders zijn die ons op deze vrijdagochtend kunnen helpen. ’s Middags zijn alle groepen vrij dus ook de bovenbouw.

 

Als u zin en tijd heeft geeft u zich dan op bij ondergetekende.

 


 

Stand van zaken Ouderbijdrage

 

Omdat wij nog niet van iedereen de betaling van de ouderbijdrage hebben ontvangen, lijkt het ons verstandig aan te geven wat wij tot nu toe met de ontvangen gelden hebben gedaan.  Als wij nog meer betalingen ontvangen kunnen wij de kinderen bij de laatste activiteiten iets extra’s geven. De paasviering, de sporttoernooien en het eindfeest worden zo nog leuker!

Dit schooljaar hebben wij als oudervereniging al kunnen zorgen voor iets lekkers tijdens de sportdagen, een geslaagd sinterklaasfeest met voor iedereen een cadeautje, de gezellige kerstviering en het feest van de school: carnaval. Ook krijgt de school elk jaar een bijdrage voor het kamp van groep 8.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een e-mail sturen naar ov@geertgroote.nl.

 

Schoolreis

 

In de maand mei gaan alle bouwen op schoolreis.

U heeft hierover al een brief van de oudervereniging gehad. Wilt u zo vriendelijk zijn om het bedrag voor het schoolreisje over te maken naar de oudervereniging?

Het zijn geen kleine bedragen; mocht u om bepaalde redenen het niet op kunnen brengen, kom dan even langs bij mij. We lossen het samen op.

 

Studiedag 13 maart.

 

Vorige week, woensdag13 maart, had het team een studiedag.

We hebben nascholing gehad van Studieus. We zijn bezig met het goed kunnen communiceren met kinderen.

Een ander groot onderwerp was de opbrengsten en resultaten van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. We hebben als team de resultaten besproken, gekeken wat er goed gaat en wat niet goed gaat maar vooral hoe we het nog beter kunnen doen.

Woordenschat zit in de lift, daar zijn we blij mee. Begrijpend Lezen blijft voor de school een aandachtspunt. We zijn vorig jaar met de kleurmethode gestart maar het is nog te vroeg om hieraan conclusies te trekken.

 

 

Data van sporttoernooien

 

Dit jaar doen we mee met hockey, voetbal en veldkorfbal. Om u een overzicht te geven wanneer de verschillende toernooien zijn volgt hier een overzicht.

·         Op 27 maart starten we met hockey voor de groepen 3/4 en 5/6. De brieven en tenues heeft uw kind vandaag mee naar huis gekregen.

·         Op 10 april spelen enkele teams van groep 3/4 en de groepen 5/6.

·         Op 17 april spelen de andere teams van groep 3/4 en de groepen 7/8.
Volgende week zullen de teams bekend gemaakt worden.

·         Op 22 mei en/of 29 mei spelen de groepen 3/4 en 5/6 veldkorfbal. Zodra wij hier meer informatie over hebben, laten wij u dit weten.

·         Op 4, 5, 6 en 7 juni lopen wij mee met de avondvierdaagse. Binnenkort krijgt u van ons een brief om in te schrijven.


 

Palmpaasstokken

 

Dit schooljaar bezorgen onze leerlingen palmpaasstokken bij het polderwiel.

Op donderdagmiddag 11 april gaan 2 leerlingen per groep op bezoek bij ouderen die een beetje extra aandacht verdienen.

Iedere groep versiert 1 palmpaasstok.

Van thuis mogen b.v. enkele theezakjes, een reepje chocola, mandarijn meegenomen worden.

 

Pasen

 

Op donderdag 18 april vieren we met onze leerlingen op school Pasen. Iedere bouw besteedt op zijn niveau aandacht aan het paasfeest.

Tijdens de grote pauze eten de kinderen hun van thuis meegebrachte lunch.

Er wordt gezorgd voor een gekookt ei, een toetje en iets lekkers.

Het is handig als de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een eierlepeltje en beker meebrengen, dit om het gebruik van plastic terug te dringen.

De kinderen uit de groepen 1-2 hebben deze dag voor de vakantie speelgoeddag.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 

 

Belangrijke data:

 

12 april                        Koningsspelen Alle groepen vrij om 12.15 uur

16,17 en 18 april         Eindtoets groep 8

16,17 en 18 april         Entree-toets groep 7

18 april                        Paasviering en paaslunch

19 april t/m 3 mei       Paas – Meivakantie

20 mei                        schoolreis groep 1-2

23 mei                        schoolreis groep 6-7

28 mei                        schoolreis groep 3 t/m 5