Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 15 18/19

 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

·         Schoolbreedproject “ een leefbare wereld “

·         Groepen 3

·         Social Schools

·         Belangrijke data

 

Schoolbreedproject  “ een leefbare wereld ”.

 

Op 21 februari hebben wij met een open huis ons schoolbrede project afgesloten. Er waren veel ouders en kinderen die kwamen kijken én meededen aan de speurtocht.

 

Afgelopen vrijdag 8 maart was de prijsuitreiking van deze prijsvraag. Het woord dat gevonden moest worden, was “broeikaseffect”. Voor iedere bouw is er een winnaar.

Voor de onderbouw heeft uit de groep Moffel en Pier van meester Ronald Lennon den Boer gewonnen. De winnaar van de middenbouw is Quinten Kuijpers uit groep 5. In de bovenbouw heeft Collin Tilgenkamp gewonnen.

 

Volgende week maken we bekend hoeveel geld er precies met de lege flessenactie is opgehaald!

Volgende week donderdag zullen we een cheque overhandigen aan Joël Boele van de stichting Black Jaguar Foundation. Wij houden u op de hoogte

  

Groepen 3

 

Zoals u weet zal de huidige grote groep 3 op 1 april (nee, geen grap ;-) worden gesplitst in 2 kleinere groepen. Onze nieuwe collega juffrouw Angelique Kreukniet zal de nieuw gevormde groep gaan lesgeven.

 

We hebben u in een vorige nieuwsbrief ook verteld dat juffrouw Vera, onze intern begeleider juffrouw Marlies en ondergetekende samen goed hebben nagedacht over hoe de leerlingen het best verdeeld kunnen worden. Wij hebben een evenwichtige verdeling gemaakt en zullen deze volgende week aan u bekendmaken.

 

Social schools

 

Sinds de start van dit kalenderjaar zijn we begonnen met het gebruik van Social Schools. Op dit moment hebben 69% van de ouders zich aangemeld. Vandaag krijgen alle kinderen, waarvan de ouders zich nog niet hebben aangemeld een brief met koppelcode mee naar huis. Wilt u zich zo snel mogelijk aanmelden. U kunt dan ook absentiemeldingen heel handig via de app van Social Schools doen.

Tot de meivakantie zullen wij de nieuwsbrief nog op 3 manieren verspreiden: op de website, via Social Schools en via e-mail. Na de meivakantie zal deze niet meer per mail worden verspreid.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 

 

Belangrijke data:

 

13 maart                     Studiedag alle groepen vrij

15 maart                     Staking Onderwijs Nederland er wordt op deze dag geen                                        les gegeven.

                                                                                  Alle leerlingen vrij

25 maart                     2e rapport groep 3 t/m 8 wordt meegegeven

12 april                        Koningsspelen

16,17 en 18 april         Eindtoets groep 8

16,17 en 18 april         Entree-toets groep 7