Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 13 18/19

In deze (extra) nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

·         4e kleutergroep en de 2e groep 3

·         Veilig Parkeren rondom de school

·         Schoolbreedproject “ een leefbare wereld “

·         Belangrijke data

 

 

4e kleutergroep en de 2e groep 3

 

We zijn blij om u te kunnen vertellen dat onze 4e kleutergroep, Woezel en Pip, op 4 maart start. Dit is de maandag na de voorjaarsvakantie. Juffrouw Miranda Barg is de nieuwe juf.

Zij werkt fulltime.

 

Op 1 april start de 2e groep 3. Juffrouw Angelique Kreukniet wordt onze nieuwe collega. Zij werkt ook fulltime.

Juffrouw Vera, Juffrouw Marlies, onze IB-er en ikzelf zullen de groepen 3 gaan splitsen.

We zijn blij dat onze leerlingen in een kleinere groep komen zodat er nog beter les gegeven kan worden.

We gaan kijken naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes, zorgleerlingen, leerlingen die vooruit lopen op de leerstof of juist extra hulp nodig hebben enzovoorts.

We proberen ook te kijken of er minimaal één vriend of vriendinnetje bij elkaar komen.

Zo willen we 2 evenwichtige groepen gaan samenstellen.

Met ons drieën komen we er wel uit.

 

 

Veilig Parkeren rondom de school

 

Februari, de maand waarin we aandacht hebben voor het parkeren rondom onze school.

De werkgroep verkeer houdt zich niet alleen bezig met de praktische verkeerslessen op school en het verkeersexamen, ook proberen we aandacht te vragen voor het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen. Via de nieuwsbrief is er al vaak aandacht gevraagd voor het veilig parkeren rondom het schoolplein. Helaas zien we nog al te vaak onveilige situaties ontstaan zoals het dubbel parkeren, en parkeren op plekken waar dit niet mag. Het overzicht is in de drukte al moeilijk maar helemaal als het zicht beperkt wordt door verkeerd geparkeerde auto’s. De plekken die wij bedoelen hebben we gefotografeerd.

Het zicht van de overstekende kinderen en u als bestuurder is op deze manier minimaal en dit willen we toch niet? De enige oplossing hiervoor is een veilige parkeerplek zoeken, ook voor die paar minuten al is dat dan wat verder van het schoolplein vandaan. Wij vragen uw medewerking hierin voor de veiligheid van uw eigen kinderen en hun klasgenootjes. Dank!

Werkgroep verkeer.

 
Schoolbreed project “een leefbare wereld”

 

Afgelopen maandag was de opening van ons schoolbreed project op het plein. Na het inleidend praatje van juffrouw Charlotte zongen de kinderen het openingslied.

In alle groepen wordt nu met veel plezier, keihard aan het project gewerkt.

Op donderdag 7 februari, is er iemand van de Black Jaquar Foundation in alle groepen geweest om te vertellen wat deze organisatie doet. Het leuke is dat het Joël Boele was die hier kwam. Zij is een oud-leerling van de Geert Groote en zij werkt nu voor deze organisatie.

Voor de organisatie zamelen we ook geld in door lege plastic flessen te verzamelen, die we inleveren bij de supermarkt. Al het geld maken we over naar de organisatie. Ook contant geld kan er door u gegeven worden. We hopen op een mooi bedrag, zodat er weer vele planten en bomen in het Amazone gebied worden geplant, waardoor dieren en insecten hun leefgebied terug krijgen. Niet voor niets wordt het Amazonegebied de “Longen van de Aarde” genoemd.

 

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 

 

Belangrijke data:

 

21 februari                  Inloop middag/avond Schoolbreed project

22 februari                  Carnaval

25 febr t/m 1 maart    Voorjaarsvakantie

13 maart                     Studiedag alle groepen vrij

15 maart                     Staking Onderwijs Nederland er wordt op                                                                deze dag geen les gegeven.

                                    Alle leerlingen vrij