Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 2 18/19

Brief 2  7-9-2018 


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

  • Infoavonden
  • Nieuwe collega
  • Staking 12 september
  • Belangrijke data

 

Normaal gesproken een nieuwsbrief om de 14 dagen maar i.v.m. de infoavonden en de staking deze week ook een nieuwsbrief


Infoavonden

Elk jaar hebben we voor alle groepen de infoavonden. Tijdens deze avond wordt aan u verteld wat we in het betreffende leerjaar gaan doen. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkrachten.

 

De start is om 19.30. De deuren zijn wel om 19.15 uur open. U kunt dan even een kopje koffie of thee nemen.

                

Maandag 10 september         infoavond groepen 6 t/m 8            start 19.30 uur

Dinsdag 11 september           infoavond groepen 3 t/m 5            start 19.30 uur

Donderdag 13 september      infoavond groepen 1 en 2             start 19.30 uur

 

Wij hopen u allemaal te zien.

 


Nieuwe Collega


Sinds maandag, 3 september, hebben we een nieuwe collega.

Juffrouw Ljiljana Jelic is onze nieuwe school assistent. We zijn ontzettend blij dat we weer een school assistent hebben die de leerkrachten op allerlei manieren kan ontlasten.

 

Staking 12 september

 

In de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd.

Woensdag 12 september is de school dicht.

 

Waarom staken we?

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hierop blijven vestigen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14 maart gestaakt. Vervolgens hebben de leraren in Noord-Brabant en Limburg het werk op 13 april neergelegd. Daarna waren op 30 mei de leraren in Overijssel en Gelderland aan de beurt. Op 12 september gaan de scholen in onze provincie de estafette afmaken.

Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.

Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 


Belangrijke data

10 september             maandag        - informatie avond groep 6-7-8
11 september             dinsdag           - informatie avond groep 3-4-5

12 september             woensdag       - Staking Onderwijs Zeeland en Zuid-Holland

13 september             donderdag      - informatie avond groep 1-2

17 – 18 september     ma + di            - schoolfotograaf

24 september             maandag         - Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

26 september             woensdag       - sportdag groep 1-2

3, 4 en 5 oktober        wo t/m vr         - kamp groep 8

3, 4 en 5 oktober        wo t/m vr         - groepen 1 en 2 vrij

10 oktober                  woensdag       - sportdag groepen 3-4-5

12 oktober                  vrijdag             - sportdag groep 6-7-8

12 oktober                  vrijdag             - groepen 1 t/m 5 vrij
22 okt t/m 26 okt                                - herfstvakantie