Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 21 25-5-2018

35 jaar
Samen voor een sterke school!


 

Brief 21  25-5-‘18  


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 

·         Formatie  ’18 – ’19 - groepen volgend cursusjaar

·         Avond 4-daagse en de Geert Groote 4-daagse

·         Eindfeest

·         Musical groep 8

·         Sponsorloop

·         Belangrijke data

 

Formatie ’18-’19 – groepen volgend jaar

We zijn al druk bezig om alles voor het cursusjaar 2018-2019 te regelen.

Nog niet alles is rond maar het aantal groepen wel.

 

Volgend jaar starten we op de Geert Groote met de volgende groepen :

 

3 kleutergroepen, de 4e start na de kerstvakantie.

 

1 instructie groep 3

2 instructie groepen 4                                                3 Geert Groote groepen 4-5

1 instructie groep 5

 

2 instructie groepen 6                                                3 Geert Groote groepen 6-7-8

2 instructie groepen 7

2 instructie groepen 8

 

Voor de duidelijkheid, de twee groepen 3 van dit jaar worden volgend jaar twee groepen 4.

Door het systeem wat we draaien in de bovenbouw kunnen we alle groepen in tweeën verdelen zodat de instructie (uitleg) effectiever kan verlopen.

 

Mocht u vragen hebben, kom dan even bij mij langs.

 

Dinsdag 10 juli is de klassenwissel. Dan gaan onze leerlingen kennis maken met hun leerkracht(en) van volgend jaar. U krijgt dan de indeling op papier.

 

 

 

 

Avond 4-daagse en de Geert Groote 4-daagse

Dinsdag 5 juni, woensdag 6 juni, donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni lopen onze leerlingen de 4-daagse.

De leerlingen van groep 1 en 2  lopen onze Geert Groote 4-daagse. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u verdere informatie en de looproutes.

 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen de 4-daagse van WIK (Willen is Kunnen). We hebben dit jaar startnummer 7. De looproutes kunt u in diverse huis-aan-huis bladen vinden.

De groepen 6 t/m 8 lopen dit jaar weer mee. Veel ouders en de MR hebben aan ons gevraagd om mee te lopen met de hogere groepen.

In het verleden zijn we hiermee gestopt wegens het gedrag van de leerlingen. We hebben daarom nu goede afspraken gemaakt met onze leerlingen en we gaan er een feestje van maken.

Wij wensen al onze leerlingen, van groot tot klein, heel veel succes!

 

Eindfeest

 

Dit jaar bestaat de Geert Groote 35 jaar. In 1983 zijn juffrouw Goos, onze vorige directeur en juffrouw Annemieke Roggekamp, die net met pensioen is gegaan, gestart met de Geert Groote aan het Selma Lagerlöf-erf.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het eindfeest voor onze leerlingen is op donderdag12 juli.

Het eindfeest wat we met u willen vieren is ook op donderdag 12 juli van 16.30 tot 18.30 uur. We houden dan een barbecue.

Wij hopen dat u met uw gezin komt. U krijgt vandaag een brief via uw zoon en/of dochter met daarin verdere details. U kunt zich via de brief aanmelden.

 

Musical groep 8

 

Onze groepen 8 zijn al druk bezig met de musical. Er wordt geoefend met liedjes, tekst, op en afkomen van het podium enz.

 

De diploma-uitreiking en de opvoering van de musical is voor groep 8a op woensdag 4 juli en voor groep 8b donderdag 5 juli.

 

Vrijdag 6 juli nemen we definitief afscheid van onze groepen 8 met een spetterend feest in de avond.

 

U kunt nog een brief verwachten met verdere informatie.

 


 

Sponsorloop

 

Het geld druppelt nog steeds binnen. We gaan het geld de komende week storten en laten tellen bij de bank.

U hoort dan van ons het eindbedrag.

 

 

Tot zover het nieuws.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 


Belangrijke data

 

11 juni                       studiedag alle groepen zijn vrij 

22 juni                       studiedag alle groepen zijn vrij

4 juli               musical groep 8a

5 juli               musical groep 8b

6 juli               afscheidsavond groep 8

12 juli             eindfeest

12 juli             barbecue 16.30-18.30 uur

 

 

 

 


 

Bijlage Geert Groote 4-daagse

Beste ouders,

 

Vorig jaar was het ook weer een groot succes, dus ook dit jaar komt er weer een

         

Geert Groote vierdaagse

2018

 

Deze wordt gehouden in dezelfde week als de avondvierdaagse.

 

* De vierdaagse wordt onder schooltijd gehouden.

  Alle kleuters lopen dus mee!

 

* Er wordt gelopen op dinsdag 5 juni, start 13.45u.

                                    woensdag 6 juni, start 11.45u.

                                    donderdag 7 juni start 13.45u.

                                    vrijdag  8 juni  start 11.30u.

 

*Alle 4 de kleutergroepen lopen achter elkaar. Maar de kinderen moeten bij hun eigen groep blijven.

 

* Na afloop van de wandelingen gaan de kinderen eerst nog even terug naar hun eigen klas.

 

* De vierde dag wordt een heuse “intocht” net als bij de avondvierdaagse, met muziek op het

  schoolplein en de hogere groepen die de kleuters toejuichen. En natuurlijk bent u, ouders, daarbij

 van harte welkom. Wel willen we de kinderen van de school een plaatsje op de “eerste rang”

  geven. We verzoeken u dan ook achter de schoolkinderen te blijven staan!

 

* Op de laatste dag zullen de kinderen van de groepen 8 een medaille bij de kleuters omhangen.

  Wij verzoeken u niet zelf iets bij de kinderen om te hangen!!

 

* Op de achterkant van deze brief vindt u de routebeschrijvingen van de 4 wandelingen, zodat u,

  als u dat wilt, uw kind kunt toezwaaien.

 

* Tenslotte nog dit: wilt u erop letten dat de kinderen goede schoenen dragen tijdens de wandelingen?

  Slippers, of nieuwe schoenen bijvoorbeeld, zijn vaak niet geschikt om langere tijd op te lopen.

 

We hopen op 4 gezellige en sportieve wandelingen met onze kleuters.

We danken u alvast voor uw medewerking!

 

Leerkrachten onderbouw

 

Route dinsdag 5 juni.

 

Langs ingang gymzaal, daarna rechtsaf – doorlopen tot aan het bruggetje (aan de rechterhand) - bruggetje over – direct na blauwe brug linksaf (sloot aan de linkerhand) – einde rechts en pad volgen. – linksaf viaduct onderdoor – rechtdoor over de brug – pad volgen, buigt enigszins naar links – bij driesprong linksaf en meteen rechtsaf – einde linksaf – met de bocht naar rechts – bij huis nr. 72 naar links – fietspad op naar links en pad volgen – richting viaduct. – Zelfde weg weer terug.

 

Route woensdag 6 juni.

Langs ingang gymzaal, daarna rechtsaf – aan het eind rechtdoor (pas op voor fietsers!) – eind met de bocht mee naar links – helemaal doorlopen tot je niet verder kunt – dan bij nr. 83 links – 1e rechts (tot de weg/ring doorlopen. Niet oversteken!) – over de stoep links – langs nr. 312 – tot nr. 292 blijf je langs de huizen lopen (links huizen, rechts gras + weg) – bij nr. 292 linksaf – helemaal rechtdoor – aan het eind naar rechts – daarna weer rechts – bij gymzaal oversteken – terug langs gymzaal naar school.

 

Route donderdag 7 juni

Vanaf de kleuterspeelplaats door het achterste hekje (richting gebouw van de ‘Bever’) naar rechts over de stoep – links het fietspad op – dan meteen rechtsaf het Berlage-erf in(brandpoortje door) – bij Berlage erf nr. 95 rechtsaf – bij nr. 114 linksaf – bij nr. 132 weer linksaf – bij nr. 67 rechtsaf – oversteken – bij nr. 51 doorlopen en aan het einde van de weg rechtsaf (langs Stadspolderring) – bij nr. 60 weer rechtsaf slaan – rechtdoor – fietspad oversteken – nu het Bakema-erf in – Bij Bakema erf 184 rechtdoor – bij nr. 229 rechtsaf – bij nr. 212 linksaf – bij nr. 332 oversteken en dan rechtdoor – bij nr. 71 rechtdoor (nu lopen we op de weg) – bij nr. 178 rechtdoor – op het fietspad rechtsaf – linksaf bruggetje over en weer terug naar school.

 

Route vrijdag 8  juni

Het schoolplein schuin oversteken en door de meest linkse opening in het hek het plein af – direct links en meteen weer linksaf de hoek om – doorlopen tot aan Stadspolderring – linksaf langs het rode gebouw – bij de rotonde links – bruggetje over, meteen naar rechts – 1e straat links, het Bakema erf in – aan het eind naar rechts – na 4e vrijstaande huis linksaf - rechtdoor over blauwe brug – einde links – fietspad oversteken, rechtdoor met koeienveld aan linkerhand – bij de splitsing naar links – voor de rozentuin naar links, einde rechts – voor het bruggetje rechtsaf en dan linksaf het bruggetje over – weer linksaf (Okidoki aan de linkerhand)– na de gymzaal naar links – voor de ingang van de gymzaal langs – laatste hekje door.