Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brief 17, 06-04-2018


35 jaar
Samen voor een sterke school!


Brief 16 23-03-2018 ,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

  • Juffrouw Hetty
  • Verkeersnieuws
  • Koningsspelen
  • Parkeeroverlast
  • Eindtoets en Entreetoets
  • Juffrouw Annemieke
  • Belangrijke data

Juffrouw Hetty Lagendijk

 

Juffrouw Hetty komt maandag weer werken. Daar zijn we blij mee.

Juffrouw Hetty heeft ervoor gekozen om nog maar één dag te werken. Ze gaat op maandag weer groep 4 doen.

We zijn druk bezig om een goede leerkracht te vinden voor de bovenbouw.

Meester Wim en ondergetekende gaan tot die tijd groep 7 onder hun hoede nemen.

 

Verkeersnieuws

 

De verkeersouders zijn weer druk bezig geweest met de verkeerseducatie van onze leerlingen.

Als team zijn we ontzettend blij met de inzet van deze ouders.

Dank !

 

Hieronder een verslag van een van de verkeersouders

 

Afgelopen week hebben zowel de onderbouw als de kleuterklassen de eerste praktische verkeerslessen  van dit schooljaar gehad. Dinsdag waren de kleuterklassen en groep 3 aan de beurt met het onderwerp “ kijken bij het oversteken”.  Op het kleuterplein was een  heel parcours getekend waarbij er afwisselend auto dan wel voetganger gespeeld mocht worden.  De auto’s waren favoriet en het was duidelijk dat de maximum snelheid in de bebouwde kom nog niet besproken was in de les….  Kinderen kregen uitleg hoe je goed  kijkt  en waar je op moet letten bij een zebrapad en  verkeerslicht.

De volgende dag was het de beurt aan de groepen 4 en 5. Zij mochten met de fiets op het BSO plein hun kunsten vertonen. Hier was het doel vooral behendigheid op de fiets, balans en ook weer het kijken en richting aangeven.  Het was nog niet makkelijk om bv. heel langzaam te fietsen, snel te remmen , over een balk te fietsen of te slalommen. 

Volgende keer meer nieuws over de andere verkeerslessen!

 

Koningspelen

 

Op vrijdag 20 april doen wij mee met de Koningsspelen. Het koningsontbijt en de jaarlijkse sponsorloop staan dan op het programma.

Elk jaar gaat de opbrengst voor de helft naar school; de andere helft is voor een goed doel.

Het goede doel is bekend. We gaan lopen voor de High Five Foundation.

We hebben voor dit goede doel gekozen, omdat al het geld ten goede komt aan Dordtse kinderen.

 

Juffrouw Mireille heeft contact gehad en zij zal de verdere contacten met de foundation regelen.

 

U kunt meer informatie vinden op : https://www.highfivefoundation.nl

 

Wij zoeken nog enthousiaste ouders die ons mee willen helpen om het veld uit te zetten, flesjes water uit te delen en om te stempelen bij de sponsorloop.

Heeft u zin om te komen helpen? Kom dan even bij mij langs of mail mij:

richard.lentze@skoba.nl

 

Parkeeroverlast

Als het regent is het extra druk voor de school. De omwonenden kunnen dan zelf niet wegrijden als er auto’s voor of op hun oprit staan. Dat is natuurlijk lastig en niet leuk.

Wij vragen u om alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken!

 

Eindtoets en Entreetoets

 

Op dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april maken de leerlingen van groep 7 de entreetoets en de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs.

Wij verwachten de uitslag eind mei begin juni.

De ouders krijgen vanzelfsprekend de uitslag.

 


 

Juffrouw Annemieke

 

In een van de vorige nieuwsbrieven heeft het al gestaan. Juffrouw Annemieke Vermeulen-Roggekamp gaat afscheid van u nemen.

Onderstaand een schrijven van juffrouw Annemieke.

 

Beste Ouders,

 

Na meer dan 40 jaar ,waarvan 35 op de Geert Groote school, gewerkt te hebben in het onderwijs ga ik met (vervroegd) pensioen.

Samen met mijn man genieten van de volgende levensfase.

Woensdag 18 april is mijn laatste werkdag.

Met vele van u heb ik de afgelopen jaren contact gehad omdat uw zoon of dochter bij mij in de groep (of plusgroep) heeft gezeten.

Daarom zou ik het prettig vinden om woensdag 18 april tussen 12.30 en 13.00 uur afscheid te nemen van u in de hal van de kleuters(blauwe gebouw).

Er staat een kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers klaar.

Tot 18 april.

 

Juffrouw Annemieke

 

 

Tot zover het nieuws.

 

Met vriendelijke groet,

Richard Lentze
Directeur

 

 

Belangrijke data

 

17, 18 en 19 april                   Eindtoets basisonderwijs (groep 8)

17, 18 en 19 april                   Entreetoets groep 7

18 april                                      afscheid juf Annemieke

20 april                                      Koningspelen

23 apr t/m 4 mei                    Meivakantie

10 mei t/m 11 mei                 Hemelvaartvakantie