Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Inschrijven nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken op vrijdag. Wilt u  onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de twee vakken op deze pagina.
Onderwerp: Stukken ALV oudervereniging
Datum: 14-09-2018


35 jaar
Samen voor een sterke school!


Beste ouders/verzorgers,

Op 24 september wil de oudervereniging u van harte uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Geert Groote.

De avond start om 19:30 uur en zal ongeveer eindigen om 20:30 uur.

Onder het genot van een kopje koffie of thee blikken wij die avond met u terug op het afgelopen schooljaar. Graag leggen wij aan u uit waar uw ouderbijdrage precies aan uitgegeven is en hoe wij de ouderbijdrage dit jaar willen besteden.

De agenda is als volgt:

Opening en welkom
Schooljaar 2018-2019
Verkiezing nieuwe leden (Angela Peters, Bianca Moes en Deborah den Boer)
Financieel overzicht 2016-2017
Begroting 2017-2018
Ouderbijdrage
In de bijlage treft u het financiële jaarverslag van het afgelopen schooljaar.

Tot 24 september!

Angela van Vugt, Marjoke Spiering, Elles Kramer

Het bestuur van de oudervereniging Geert Groote.

Bekijk hier de nieuwsbrief.